ZT/Kershaw Flythrough Pivot Tool

Titanium pivot tool fits the See Through Pivot (STP) for the ZT 0609 and Kershaw Flythrough. 

 

Available in flame anodized and plain titanium.